Jiří „Pobuďák“ Pobuda

Nějak jsme si padli do noty (takřka doslova) a najednou jsme zjistili, že bez jeho vyprávění a hraní je u táboráku nuda a v bitvě se bez jeho šavlí cítíme nesví. Takže jsme mu udělili skupinový korbílek, čestné členství a přijali za našeho :o).
Kromě jiného hraje a zpívá s kapelou Fiannan. Zároveň česká amatérská filmové scéna bez něj takřka nedá ani ránu.