Klára Svobodová

Ač ne moc často, vidíme ji pokaždé rádi.