Bílá soutěska (25.11.2000)

Tato akce, takzvaný demoGawain, se konala v Praze a to v Prokopském údolí (mimopražšťí a i někteří pražšťí účastníci byli překvapeni, jaká je v Praze krásná krajina). Konal se pouze jeden den (proto Demo).

Účastnili se tři družiny, tzv. 3CH (Chvoj,Chmelka,Cholky). Elderova družina měla největší zkušenosti, byla nejsilnější. Družina děvčat, má nejoblíbenější družina, co kdy existovala (pět děvčat a kostlivec). A poslední družinka byla nejmladší a nejnezkušenější, ale i oni zvládli a úspěšně dokončili svůj úkol.

Přiznávám, že tento Gawain měl pár chyb. Za prvé pršelo. Za druhé pršelo. Za třetí pršelo a konečně za čtvrté byla zima. Nevím, MNĚ se ten Gawain dost líbil a musím se pochválit, povedlo se mi to i solidně zorganizovat, takže jsem se moc nenaběhal. Taky „pracovní“ porada před a po Gawainu měla úspěch a všechny body programu byli uspokojivě vypity, pardon vyřešeny.

No doufám, že mi někdo (MneOV Klárka,UplněMneOV Slonová) dodá hodnocení.

Pozor pozor, stal se zázrak a Klára mi dodala vyprávění. Jsem za to velmi vděčen a děkuji.

Přečtěte si to, je to fakt dost dobrý. Jenom z toho mám pocit, že jsem strašně zlej, a že celej ten Gawain byl dělanej jenom proto, abych holky úplně zničil. Není to pravda. Opravdu jsem proti vám nebyl zaujatej a nechtěl jsem vás všechny zmasit.


Třetí Dačických Gawain

se konal v Prokopském údolí v Praze, a to 25. Listopadu. Účastnili se jej tři družinky, dvě se tak nějak určily samy, třetí nekompromisně stanovil Gelefier. tato družinka nesla jméno „Cholky“. Což zřejmě dost vypovídá o jejím složení (Jíťa – bohužel nevím herní jméno, Elfík, Nexis, Gibslady a Niki) a právě této družinky se bude týkat následující vyprávění.

Tato družinka byla vskutku velmi sehraná, v plném počtu se Cholky sešly asi půl hodiny před začátkem hry, fakt squelý.

Chudáci, kteří se účastnili již od pátku nebyli ušetřeni přijímání do cechů. Zde se také projevilo, že Gibslady uznává bílou magii zatímco Nexis a Niki absolutně neměně černou, pro další vývoj hry to mělo dost velký význam. Když už si Gelefier tak hezky vymyslel družinku, tak se alespoň Nexis a Niki rozhodly býti černou družinkou, ale ani to jim nebylo dovoleno, proto se rozhodly udělat družinku v družince, stalo se z nich prohnilé jádro. Nikdo si nevšiml, že veškeré možné artefakty zabavují zrovna tyto dvě kouzelnice. Něco málo nechaly léčitelkám, ale Gibslady, která by mohla být, jakožto bílá kouzelnice, nepohodlná, neměla jediný.

Vše začalo u pana krále, jenž jim sdělil, že jeho syn je velmi nemocen a zachránit ho mohou jen kouzelné kameny (které údajně rozkradli skřeti) a právě ty, měly získat tři družiny, tudíž stačilo, aby každá družinka donesla jeden. Cholky se měly vydat po krásně rovné cestě, ale hraničář králův vystřelil varovný šíp, kterým je upozornil na mnohá nebezpečenství této cesty, proto se musela družinka vydat přímo kamzičí stezkou. Poté co se jim podařilo se vydrápat na kopec k hraničářovi, oznámil jim kudy musí dál, v tom je přepady nějaké potvory, loupežníci či co. Jelikož kouzelnice absolutně nevěděly kolik mají magů, neměly nasoustředěno ani napsané jediné kouzlo, proto se držely trojhesla: útěk, zběsilý útěk a velmi zběsilý útěk a použily třetí část, že by to ovšem mělo nějaký význam pouze se schovaly a mohly si dopsat alespoň dvě kouzla u kterých si myslely, že na ně asi mají (po boji zjistily, že to byla pravda) něco málo začarovaly a všechny byly na nule s magy pak se náhodu objevila jediná kladná postava celé hry, přesně nevěděly, kdo to vlastně je, ale vždy jim pomohl. Než se vůbec stihly zorientovat v deníku, zapsat si zkušenosti a podobně, vykázali je organizátoři s tím, že zdržují (zřejmě nebylo nejlepší je posílat jako první, podle mého názoru měli organizátoři tuto nejméně zkušenou družinku jako poslední, celkově by byla hra méně nervózní). Asi to byla pravda, ale ony moc nevěděly, co dělat, respektive vůbec. V tom již následovalo další setkání, tentokráte s Johankou, která chtěla spasit svět, milá to holčina. Družince dala něco málo žlutých magů, nikdo netušil k čemu jsou, ale mohly se hodit. Tyto magy měla v držení kouzelnice Nexis. Družinka pokračovala, dále našla uvázanou poutnici, kteroužto přepadli lupiči a svázali, prosila o odvázání. Niki tuto dívku odvázala, ale najednou jí přišlo, že tu něco nehraje, ale už bylo pozdě, ze zálohy se na družinku vyřítili loupežníci (ti mimochodem pronásledovali družinku po celou cestu). Následovalo mnoho dalších setkání v rychlém sledu za sebou, takže si už ani všechna nepamatuji, proto možná některá vynechám. Společně s každým dalším setkáním rostl v družince pocit, že nemůže věřit vůbec nikomu nakonec na to doplácela, protože nedůvěřovala ani osobám, které ji měly náhodou pomoci (ale těch moc nebylo). Velkou nevýhodou družinky bylo to, že zde nebyla jediná válečnice, zřejmě by bylo vhodné, aby se našla alespoň jedna, která by byla ochotna stát se válečnicí a hlavně aby uměla alespoň trošku bojovat, protože bez někoho takového to byl masakr. Cholky nechtěli pustit tři strážci na další cestu a dost tuto družinku zrubali (navíc jim nedali ani zkušenost, šupáci!), chyběl někdo, kdo by jim vyprášil kožich. Později družinka dorazila do hospody, kde Nexis získala jakási očka, která měla umístit tak, aby viděla na poklad. Navíc společně s Jíťou získaly kapavku. Cestou z hospody opět potkaly onoho dobrého člověka, jenž jim nabídl ochranu, zřejmě věděl proč. K družince se přifařily dvě hodně podivné postavy, jenž o sobě tvrdily, že jsou královští poslové a nesou nám dopis (tyhle potvory velice naštvaly především kouzelnice Nexis a Niki, protože zneužily a upravily si k obrazu svému jednu z nejhezčích Lakárijských hlášek)v němž stálo: „Dejte nám všechny vaše peníze, nebo vás zabijem. Loupežníci.“ Niki je ihned upozornila, že to mají napsáno špatně, že tam mají mít: „Dejte nám všechny vaše peníze, nebo vás ztlučem! Skřeti!“, ale loupežníky to asi moc nezajímalo a vrhli se na ně. Družinka prošla relativně bez úhony a pokračovala dál, kde narazila na velice smutného, uplakaného minotaura. Údajně mu zlý druid zabil ženu, zpočátku mu nikdo nevěřil, ale nakonec je Elfík přesvědčila, že se mu dá věřit, a proto se Cholky rozhodly zrušit toho zlého druida (ono samotné označení znělo velmi zajímavě „zlý druid“, jak může být druid zlý?? No nic…).Původně chtěly projít s magickým štítem, ale narazily na menší problém, respektive houští, které se nadalo prostoupit dokud byl druid naživu. Ač velmi nerady, jak si jistě umíte představit, musely druida zlikvidovat. Sice to vypadalo hrozivě, ale Cholky to nerozházelo. Poté co Nexis přišpendlila kostlivce, začaly ho rubat Elfík s Jíťou, následovně připíchla i samotného druida, toho si potom v klidu udumdumovala Niki (ač jí to činilo „velké potíže“). Druid byl mrtev téměř bez boje. Družinka prošla bez úhony, dále se setkala s dobrým druidem, jenž oplátkou za zabití druida a odstranění houští vyléčil Nexis a Jíťu z kapavky a ukázal jim kudy dál. Zde družinka narazila na uplakaného dřevorubce, jenž vzlykal, že mu zlá čarodějnice sebrala děti, Jeníčka a Mařenku. Původně mu družinka nevěřila, jakožto už vlastně nikomu, ani tomu dobrému druidovi, jenž jim chtěl pomoci, zbytek družinky byl připraven k útoku, ale to jsme se opět dostali jinam, teď zpátky k dřevorubci. Snažil se vysvětlit, že skutečně potřebuje pomoci, nakonec družinku přesvědčil. Čarodějnice vyzvala Gibslady na Mentos zbývající dvě kouzelnice by nebyly proti ztrátě jedné z bílých postav, ale pak by na ně stejně došlo, takhle mohly využít toho, že měly více možností, proto se ke Gibslady přidaly a čarodějnici nakonec uondaly, děti zachránily a navíc získaly možnost vybrat si libovolnou mrtvolu a oživit si ji coby zombii (naštěstí si to Elfík uvědomila až poté co provedly černý obřad pro oživení zombíka). Na další cestě narazila družinka na jakési posly, kteří potřebovali doručit jistý kámen. Družinku napadlo, že to nebude jen tak, ale to, co následovalo byla stoprocentní jatka. Byl to až dost velký masakr přežila pouze Elfík, která přeletěla a Gibslady, která utekla (konečně měla možnost projevit se sama jako samostatná kouzelnice). Zbývající kouzelnice si libovaly, že konečně nemusí na nic myslet, bohužel je hned na dalším setkání oživili. Na další cestě potkaly orla, pokecala si s ním pouze Elfík, protože zbytek družinky mu nerozuměl. Sháněl asymetrickou myš a pořád mektal něco o vlaštovkách, ale jak bylo již zmíněno rozuměla mu pouze Elfík a ta nic o vlaštovkách netlumočila (a kdo neviděl Monty Pythona byl mimo mísu a to i v pozdějším vývoji hry). Přeložila, že je třeba dojít k vědmě, jenž měla mít u sebe právě ten kámen, který družinka sháněla a měla také vlastnit onu asymetrickou myš. Nu, vydala se družinka na další cestu (zde narazila na absolutně nejhezčí překvapení celé hry, zcela reálný horký čaj – geniální to nápad organizátorů), kde jim cestu zastoupila obrovská armáda, proto kouzelnice seslaly na celou družinku magický štít a bez jediné rány prošla jednou z nejnebezpečnějších částí (nebylo to rozhodně způsobeno nepřemožitelností této úžasné družinky, ale chybou organizátorů, kteří omylem zahradili jinou cestu než měli, tudíž jim armáda byla na dvě věci). Cholky se dostaly ke krásnému jezírku, kde přebývala ona hledaná vědma, ale později zjistily, že vlastně hledají její sestřenici, protože tahle nemá žádné kameny, ale zato měla kýženou asymetrickou myš pro přítele orla, vyléčila družince pár životů a poslala ji cestou necestou za svou sestřenicí, ale varovala ji před těžkou cestou, plnou nástrah, ale hlavně tím, že její sestřenka tímto kamenem léčí zvířátka, tudíž jej asi žádným dobrodruhům nebude chtít půjčit natož dát. Dále se Cholky vydaly krásnou soutěskou až došly zpět k orlovi a předaly mu asymetrickou myš, on jim dal na oplátku zprávu o tom, že goblini se bojí blesků, to se později hodilo, když na družinku vystartovali asi dva, stačil jeden blesk a byly pryč. Bohužel se jich za chvíli vyrojilo asi sto (no, dobře, sto jich nebylo, ale bylo to moc) a kupodivu se už nebáli blesků, což družinku dost zarazilo. Něco málo kouzelnice pobleskaly, ale stejně přišly o jednu léčitelku a pár životů, nakonec se jim podařilo přes gobliny přejít (Nexis a Niki byly opět sprdnuty organizátory, že se nedrží s družinkou, že se stále trhají, ale ono to pro prvohráče není nic lehkého). Obraly padlé a vyzískaly od nich prstýnek. Pokračovaly dál svou cestou, narazily na jakousi podivnou postavu, která jim v rámci reklamy všem doplnila životy na maximum, oživila mrtvé a začala nabízet jakési podivné obchody jako další navršení životů, přidání magů a podobně a to vše za pouhé upsání dušičky. Družinka byla zděšena, ale jak se zdá ne kompletně. Zatímco Gibslady, Elfík a Jíťa přesvědčovaly ďábla, že na tak hrozný obchod nikdy nepřistoupí, Nexis a Niki a daly hlavy dohromady a jakožto zástupkyně černé magie a družinky v družince se nemohly rozhodnout jinak, než duši upsat. V tu chvíli se družince rozsvítilo v hlavách, došlo jim, že si vlastně hřejí hada, a co hůř dva hady, na prsou. Gibslady najednou cvaklo, že je jedinou zástupkyní bílé magie. Bylo pozdě Nexis a Niki přemlouvat – smlouvy byly podepsány. Dále jim ďábel vylepšil zombíka. Pak už Cholky pokračovaly do podzemí. Zde čekaly jakési dvě téměř nesmrtelné potvory, nastal jeden z největších bojů (zároveň tato část hry byla jedna z nejhezčích – dala se přirovnat k mlze z druhého Gawaina Dačických) byl tvrdý, ale po relativně dlouhé době se téměř dostaly k východu, ale tam je čekala záludná otázka (je mi líto, ale opět si musím postěžovat, právě tady totiž nastalo ono kýžené místo, kde, jak již bylo zmíněno, kdo neviděl Monty Pythona byl v la la la, což byla právě tato družinka). Cholky odpověď nevěděli, naštěstí s sebou měly zombíka, který Montyho viděl, proto jim mohl poradit. Dostaly se ven z podzemí a pokračovaly v cestě za vědmou (po cestě narazili na další teplý čajíček mlask, mlask). Kupodivu je na úseku od jeskyně k vědmě nikdo nepřepadl (pravda bylo to asi 100 m, ale na tento Gawain to byla docela dlouhá doba bez oblud, později pochopily proč). Družinka dorazila k vědmě, tu musela velice dlouho přemlouvat, aby jim alespoň půjčila ten drahocenný kámen, ale ona byla jak z kamene a do toho všeho blázince ještě zlobil zombík. Nakonec vědmu ukecaly, kámen půjčila pod podmínkou, že s nimi půjde jedna z jejích pomocnic, bude kámen střežit a družinka bude střežit pomocnici (Tato pomocnice byla až nápadně podobná té poutnici ze začátku vyprávění, snad proto k ní Niki necítila přílišnou důvěru, ale bylo to zbytečné). Vydaly se na další cestu až dorazily do jakéhosi doupěte goblinů či co to bylo (už chápete proč předtím nebyly obludy?). Boj byl relativně vyrovnaný, nastala pouze jediná změna, zemřela Niki a její duši spral ďas, tudíž ji nebylo možno oživit, ale měla dvě možnosti: buď chodit s družinkou jako mrtvola a vůbec nezasahovat do hry, nebo se mohla vrátit v podobě ďáblíka (pracovně nazvaného Prudič obecný), což bylo přesně to co chtěla dělat po celou hru – sabotovat veškerou práci družinky, teď se jí to splnilo. Dále tedy pokračovala družinka ve čtyřech se zombíkem (který už v té době zombík nebyl, ale mumie a Cholky nad ním neměly absolutně žádnou moc, ale to nevěděly), pomocnicí vědmy a někde nad nimi se vznášel hlas Prudiče, kterému nemohly nic udělat, ale pekelně jim drásal nervy. Na svých cestách je potkal obchodník a nabízel družince všelijaké kravinky a Prudič nemohl nezasáhnout a začal družince vnucovat, že přesně tohle potřebují, že je to teď to nejdůležitější a obchodníkovi, že družinka má peněz, že neví co s nimi a ten jim pěkně zvedal ceny a družinka stále víc nabývala dojmu, že tuto věcičku nezbytně potřebuje (například zbroj pro zombíka, který jim chtěl utéci, ale to nikdo netušil), proto utratila relativně dost peněz za zbroj a pokračovala v další cestě, kde viděla nějakého podivína, jež tvrdil, že jeho ženu uneslo jakési zvíře, ale tak to rozhodopádně nevypadalo, spíš se to jevilo jako, že mu spíš dobrovolně utekla (no když se něj někdo podíval, ani by se jí nedivil), proto si Prudič řekl, že by bylo nejlepší ho zabít a ihned svůj nápad interpretoval, ale byl suše zamítnut, Nexis začínala mít, nejen z Prudiče, nervy na pochodu. Prudiči se alespoň podařilo vnutit družince, že rozhodně není dobré zničit tak pěkný vztah, jako si vybudovali Kráska a zvíře, kvůli jednomu žárlivci. Nakonec ,nevím jak se to přesně stalo, kdosi zabil Krásku následně žárlivce a zvíře pak už taky ta zlá, prohnilá družinka oddělala a měla z toho ohromnou radost. Vyrazila na další cestu, kde i potkal jeden vesničan a mektal absolutní nesmyly, když se dostal k jádru věci zaslechl hlas Prudiče, vylekal se a utekl. Teď už čekala družinku nejhorší zkouška. Musela přejít přes velmi silné potvory, co to bylo zač nemám tušení, ale byly fakt hnusný, rušily kouzla na nejvyšších úrovních. Družinka měla plné ruce práce a na Prudiče si už ani nevzpomněla, navíc ty potvory zabily mumii, tudíž byly Cholky opět bez jediného válečníka, naštěstí Nexis příliš dotírala na jednoho démona a ten jí uložil, aby couvla o sto metrů, v tom si ale všimla, že jim kdosi krade pomocnici vědmy, proto svolala družinku a vydala se na cestu, kterou chtěl únosce odvést tuto dívku, čímž převedla družinku za ty potvory a pak rovnou k panu králi s kamenem. Když přišly všechny družinky se třemi kameny, měl pan král všech sedm, proto začal obřad uzdravování jeho syna. Bylo k němu potřeba všech kouzelníků a léčitelů (zástupkyně černé magie měly původně v úmyslu vše zhatit a králova syna podříznout, ale vzhledem k tomu, že jedna z nich byla mrtvá, rozhodla se druhá, že nebude konati zlo sama).Syna zdárně vyléčili. Pak ale nastal problém. Pan král si chtěl kameny nechat, ale pomocnice vědmy jej chtěla zpět, vždyť si jej družinka pouze půjčila. Král začal vyhrožovat, že je vykáže z města, jestli mu kámen nenechají, ale Cholky statečné a dobré, proto raději obětovaly život ve městě a šlechtický stav, zachovaly si svou čest a kámen vrátily do těch správných rukou.

Setkání bylo tolik, že jsem na některá určitě zapomněla (např. teď si vzpomínám na obry, ale přesně nevím, kde byli)

Nezúčastněný pozorovatel