Paní z Jezera (12.5.-14.5.2000)

Na jaře roku 2000 jsme pořádali dalšího Gawaina. Tentokrát se učástnily družinky čtyři a dokonce to i někteří jedinci přežili. Jak to dopadlo, si můžete přečíst v komentáři.

Abyste si udělali představu přikládám Gelefierův komentář.

Gelefierovo shrnutí – Paní z Jezera

Jak jistě všichni víte, problémy na severní hranici přiměly knížete Aglovala k vyslání družinek. Na sever vyrazily tři družiny, a jak je popsáno jinde, žádná se nevrátila.Kníže spolu se svým věrným kouzelníkem zjistili, že zlo páchané na severu má na svědomí temný nekromant Drenmorgonis. Po dlouhých poradách dospěli k závěru, že nemá cenu posílati na sever další družiny. Vojsko by sice možná pomohlo, ale kníže by o něj musel žádat krále.(jestli to nechápete přečtěte si legendy).

Knížkouz (knížecí kouzelník) zjistil ve starých spisech moci , že existuje jakýsi mocný artefakt . Tento artefakt výrazně posiluje moc toho, kdo jím vládne. Tento artefakt byl již v minulosti použit v podobné situaci a popis jeho účínků byl vskutku úctyhodný. Bohužel nezachovaly se žádné podrobnosti o tom jak tento artefakt vypadá, tím méně pak to, kde by se snad nacházeti mohl. Zmínka jediná je o Paní z Jezera jakési, která snad by věděti o tom něco mohla. Paní ta žila před mnoha lety někde daleko na severu .

Artefakt se hledati vydaly družiny čtyři. Jedna z nich najmutá byla Drenmorgonisem a za úkol měla ostatním družinám v jejich pátrání brániti a způsoby všelikými jim cestu jejich znepříjemňovati. Cestu jejich nebezpečenství mnohá provázela. Družina jedna cestou dokonce zemřela a zpět se nikdy už nevrátila.Ale ostatním se přece jenom podařilo najíti artefakt, jenž nazýván byl Královským žezlem a knížeti zpět ho donésti.

Žezla se chopil Knížkouz a spolu s knížetem vyrazili vstříc armádě Temného pána. Ve velké bitvě se vítěztví tu na stranu jednu tu na druhou klonilo. Tehdy Knížkouz povolal k sobě moc žezla a v magickém souboji porazil Drenmorgonise a zabil ho. Nemrtvá armáda bez svého velitele propadla panice a začala se bezcílně potulovat bojioštěm. Když tu Knížkouz propadl prokletí žezla a provolal se novým temným pánem. Povolal zpět veškeré stvůry zlé a dokonce i část knížecích bojovníků. V následující řeži byl zabit kníže. Rozzuření knížecí vojáci vedeni přeživšími družinami, ale rozdrtili nemrtvé vojsko a samotnému Knížkouzlovi se podařilo jen s vypětím všech sil uprchnouti pryč.

Co bude dál ? To nikdo neví . Knížectví bez knížete ? Sever v rukou nepřátel!

Proroctví, se shodují že přichází doba zla a nenávisti. Jen několik statečných může pomoci. A i když třeba nedokáží katastrofu odvrátit snad se podaří aspoň zmírnit její následky.