Trojské Vinobranní 2008

Tak se rok s rokem sešel a opět se přiblí­žil čas zrání vinných hroznů. Když zraje víno, konají se i slavnosti tohoto královského moku. A jedna taková slavnost vína se již tradičně konala i v Praze-Troji. Protože konstelace konšelů na radnici se opět změnila, byly tyto oslavy opět bujaré a slavné a na takové parádní oslavě nesmí chybět ani šermíři. Tedy my.

Kdo jiný ocení chuť dobrého vína, jeho trpkost, jemnost i oheň, jenž v žilách rozproudí. Kdo jiný, než Mikuláš Dačický? Tak naše hra již tradičně byla o Mikuláši Dačickém, našem patronovi, milovníku žen, zpěvu a především vína. A protože Dačický byl přeborníkem nejenom v pití, ale i v šermu, naše hra obsahovala i šerm. Myslím, že vystoupení oslovilo i přítomné publikum. Snad to bylo konstelací hvězd, příjemnou atmosférou nebo snad složením publika, ale tak dobré vystoupení jsem už dlouho nezažil, šermy nám šly s lehkostí, texty nevázly, tréma se nedostavila a žádné klopýtnutí nenastalo. Tak s lehkostí plynul den i naše vystoupení. Ví­no i burčák tekly proudem a nálada plula na lehkých obláčcích dobré nálady. Co se rozepisovat šířeji, akce se vydařila a dobrý pocit mě provázel celým dnem.